Pro koho je certifikát?

Jazykové verze pro získání certifikátu: english slovensky česky

Získanie firemného certifikátu

zaškrtnite možnost, o ktoré máte záujem

je určený na komunikáciu s orgánmi verejnej moci, inštitúciami EÚ a ďalšími subjektmi. Slúži na vytváranie a overovanie elektronickej pečete.

 

je určený pre komunikáciu komerčných subjektov. Slúži na autentifikáciu, šifrovanie a elektronický podpis mimo orgánov verejnej moci.

 

 

sú určené na autentizáciu a zabezpečenie internetových stránok. Jsou vydávané na základe špeciálnej zmluvy. V prípade záujmu prosím kontaktujte sales@ica.cz

Požadované dokumenty

před vydáním vybraného certifikátu je třeba na Registrační autoritě předložit

  • platný občiansky preukaz alebo pas a ďalší doklad totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • doloženie existencie spoločnosti nie starší 6 mesiacov (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list)
  • potvrdenie o zamestnaneckom pomere, opatrené úradne overeným podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa
  • dokument, ktorý oprávňuje žiadateľa na rokovanie za spoločnosť - menovací dekrét konateľa
  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • doloženie existencie spoločnosti nie starší 6 mesiacov (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list)
  • dokument, ktorý oprávňuje žiadateľa na rokovanie za spoločnosť - menovací dekrét konateľa

Upresnenie k uvedeným dokumentom, vzory dokumentov a podmienky pre vydanie certifikátu v zastúpení nájdete v sekcii Podpora.