Pro koho je certifikát?

Získanie osobného certifikátu

vyberte možnosť, o ktorú máte záujem

používa sa pre podpisovanie dokumentov. Využíva sa tam, kde je vyžadovaný uznávaný elektronický podpis

 

 

 

slúži najmä pre autentizáciu a šifrovanie. Pre elektronický podpis môže byť používaný po dohode komunikujúcich strán v prípadoch, keď nie je vyžadovaný uznávaný elektronický podpis

 

 

 

slúži pre vytvorenie kvalifikovaného prostriedku na úrovni VYSOKÁ a možno ho uložiť iba na Starcos 3.5 a vyššie

 

zahŕňa kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis a komerčné certifikát v jednom produkte umožňujúcim komplexné využitie a možno ho ukladať iba na čipovú kartu Starcos

je určený pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci slovenský republiky. Využíva sa tam, kde je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis a možno ho ukladať iba na čipovú kartu Starcos

 

Požadované dokumenty

pred vydaním vybraného certifikátu je potrebné na Registračné autorite predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo pas a ďalšie doklady totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • platný občiansky preukaz alebo pas.
  • platný občiansky preukaz alebo pas a ďalšie doklady totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
  • platný občiansky preukaz alebo pas a ďalšie doklady totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)

Upresnenie k uvedeným dokumentom, vzory dokumentov a podmienky pre vydanie certifikátu v zastúpení nájdete v sekcii Podpora.

separator
separator