Konzultace a školení

I.CA zajišťuje pro své klienty školení v oblasti problematiky PKI (Public key infrastructure) v požadovaném rozsahu. Mezi nejčastější vzdělávací programy patří školení na téma:

- použití certifikátů a bezpečná komunikace,

- právní aspekty elektronického podpisu,

- konfigurace poštovních klientů a dalších aplikací,

- konfigurace serverů.


Pro potřeby klientů, kteří připravují implementaci PKI do vlastních řešení nebo pracují na jejich úpravě, I.CA nabízí odborné konzultace. Máte-li zájem o školení nebo odborné konzultace, kontaktujte nás prosím na emailové adrese sales@ica.cz.separator
separator