On-line zneplatnění certifikátu

Zneplatnění certifikátu zajistí ukončení platnosti certifikátu dříve, než bylo na certifikátu deklarované. Důvodem pro předčasné ukončení platnosti certifikátu může být např. odcizení PC s daty pro tvorbu elektronického podpisu.

Zde můžete on-line požádat o zneplatnění komerčního nebo kvalifikovaného certifikátu vydaného naší společností. Pamatujte však na to, že po zneplatnění Vašeho certifikátu už není možné provést jeho zpětné obnovení.

Pokud se Vám nedaří požádat o zneplatnění certifikátu on-line, jsou Vám k dispozici další postupy specifikované níže.

Další možnosti zneplatnění certifikátu I.CA 

- elektronickou cestou na e-mailové adrese: revoke@ica.cz - zpráva musí být elektronicky podepsaná,
- osobním předáním písemné žádosti na Registrační autoritu I.CA,
- poštovní zásilkou doporučeně na adresu První certifikační autorita, a.s..


Více o zneplatnění certifikátů I.CA je uvedeno v Certifikační politice, kapitola 4.9.

separator
separator