Legislativa a politiky služeb

Legislativa

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru

Nabylo účinnosti 1.7.2016 – zkráceně bývá nazýváno nařízení eIDAS. I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Nabyl účinnosti 19.9. 2017 a byl přijat z důvodu zajištění souladu legislativy ČR s nařízením eIDAS. Tímto zákonem se ruší zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a také vyhlášky č. 378/2006 Sb. a č. 212/2012 Sb.

Politiky služeb

Certifikační politiky pro služby v České republice

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis

 kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť

 kvalifikované certifikáty pro autentizaci webových stránek QWAC

 kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť na dálku

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis na dálku


Certifikační politiky pro služby na Slovensku

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis

 kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť

 mandátní kvalifikované certifikáty

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis na dálku


Certifikační politiky pro služby na Slovensku vydávané od 03/2023

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis

 kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť

 mandátní kvalifikované certifikáty

 kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis na dálku


Certifikační politiky pro komerční certifikáty 

 komerční certifikáty

 komerční technologické certifikáty

 komerční SSL certifikáty


Certifikační politiky pro PSD2 kvalifikované certifikáty

 PSD2 - QC pro elektronickou pečeť

 PSD2 - QC pro autentizaci webových stránek QWAC


Certifikační politiky pro infrastrukturní certifikáty 

 certifikáty vydané kořenovou certifikační autoritou

 certifikáty pro OCSP respondery

 certifikáty pro systém TSA

separator
separator