Zálohování Windows 8

Všechny typy certifikátů nabízených I.CA jsou tvořeny několika částmi:

- privátní klíč (také soukromý klíč, nebo data pro tvorbu elektronického podpisu),

- veřejný klíč (také data pro ověření elektronického podpisu), zpravidla je součástí certifikátu,

- samotný certifikát.

Po vytvoření elektronické žádosti o vydání certifikátu vzniká pár klíčů - privátní a veřejný klíč. Doporučujeme Vám vytvořit zálohu tohoto privátního klíče proto, aby po vydání příslušného certifikátu nenastaly problémy s jeho instalací a používáním.

  OS Windows 8

Po vydání certifikátu již máte k dispozici všechny jeho části (privátní klíč, certifikát s veřejným klíčem). V případě, že používáte pouze PC, doporučujeme vytvořit zálohu certifikátu s příslušnými klíči. Tato záloha slouží pro potřeby obnovy v případě havárií, nebo pro potřeby přenosu na jiné zařízení.

Zálohu privátního klíče (export) lze provést pouze za předpokladu, že byl označen jako exportovatelný.

Pokud používáte hardwarové řešení, jako je čipová karta nebo USB token, privátní klíč je umístěn na tomto médiu a z toho důvodu nepůjde privátní klíč vyexportovat.

  OS Windows 8

separator
separator