Zálohování Windows serveru

Všechny typy certifikátů nabízených I.CA jsou tvořeny několika částmi:

- privátní klíč (také soukromý klíč, nebo data pro tvorbu elektronického podpisu),

- veřejný klíč (také data pro ověření elektronického podpisu), zpravidla je součástí certifikátu,

- samotný certifikát.

Po vydání certifikátu již máte k dispozici všechny jeho části (privátní klíč, veřejný klíč ( zpravidla je součástí certifikátu) a samotný certifikát. V případě, že používáte pouze PC, doporučujeme vytvořit jeho zálohu pro případné potřeby obnovy po havárii nebo přenosu na jiný PC.

Zálohu privátního klíče (export) lze provést pouze za předpokladu, že byl označen jako exportovatelný.

Pokud používáte hardwarové řešení, jako je čipová karta nebo USB token, privátní klíč je umístěn na tomto médiu a z toho důvodu nepůjde privátní klíč vyexportovat.

  Windows Server 2003/2008/2008 R2

separator
separator