Dokumenty a formuláře

Žadatel na pracovišti registrační autority předkládá požadované dokumenty dle typu elektronické žádosti. Podrobné informace o dokumentech naleznete v příslušné certifikační politice .

Komerční certifikát - osobní

  • Občanský průkaz nebo pas

Komerční certifikát - zaměstnanecký a technologický

  • Občanský průkaz nebo pas.
  • Doklad existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru, více zde 

Kvalifikovaný certifikát - osobní

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti

Kvalifikovaný certifikát - zaměstnanecký a pro elektronickou pečeť

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti
  • Doklad existence společnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru, více zde 
separator
separator