Získání certifikátu
právnická osoba nebo úřad

Krok 2: vyberte možnost, o kterou máte zájem (zpátky ke kroku 1)

slouží pro vytváření a ověřování elektronických pečetí s cílem zaručit původ a integritu dokumentů.

 

 

je určen především pro vzájemnou zabezpečenou komunikaci serverů.

 

 

jsou určeny pro autentizaci a zabezpečení internetových stránek. Jsou vydávány na základě speciální smlouvy. V případě zájmu prosím kontaktujte sales@ica.cz

Požadované dokumenty

před vydáním vybraného certifikátu je třeba na Registrační autoritě předložit

  • platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
  • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • dokument opravňující k jednání za společnost – plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí
  • platný občanský průkaz nebo pas
  • doklad o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • dokument, který opravňuje žadatele k jednání za společnost – jmenovací listina jednatele

Upřesnění k výše uvedeným dokumentům, vzory dokumentů a podmínky pro vydání certifikátu v zastoupení naleznete v sekci Podpora.

separator
separator