Získání certifikátu
zaměstnanec nebo OSVČ

Krok 2: vyberte možnost, o kterou máte zájem (zpátky ke kroku 1)

používá se pro podepisování dokumentů. Využívá se tam, kde je vyžadován uznávaný elektronický podpis.

 

 

 

slouží zejména pro autentizaci a šifrování. Pro elektronický podpis může být používán po dohodě komunikujících stran v případech, kdy není vyžadován uznávaný elektronický podpis.

 

 

 

slouží pro vytvoření kvalifikovaného prostředku na úrovni VYSOKÁ, je vždy uložen na čipové kartě Starcos 3.5 a vyšší

 

zahrnuje kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis a komerční certifikát v jednom produktu umožňujícím komplexní využití.

 

 

 

zahrnuje kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis a komerční certifikát pro elektronickou identifikaci v jednom produktu umožňující komplexní využití, je vždy uložen na čipové kartě Starcos 3.5 a vyšší.

je určen pro komunikaci s orgány veřejné moci Slovenské republiky. Využívá se tam, kde je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis a musí být uložen na čipové kartě Starcos

 

Požadované dokumenty

před vydáním vybraného certifikátu je třeba na Registrační autoritě předložit

 • platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců(např.výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru, opatřené úředně ověřeným podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele.
 • platný občanský průkaz nebo pas
 • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru, opatřené úředně ověřeným podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele
 • platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců(např.výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru, opatřené úředně ověřeným podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele.
 • platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
 • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců(např.výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • potvrzení o zaměstnaneckém poměru, opatřené úředně ověřeným podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele.

Upřesnění k výše uvedeným dokumentům, vzory dokumentů a podmínky pro vydání certifikátu v zastoupení naleznete v sekci Podpora.

separator
separator