Pro koho je certifikát?

Jazykové verze pro získání certifikátu: english slovensky česky

Získání firemního certifikátu

zaškrtněte možnost o které máte zájem

je určen pro komunikaci s orgány veřejné moci, EU instituce a další subjekty. Slouží pro vytváření a ověřování elektronické pečetě.

 

 

je určen pro komunikaci komerčních subjektů. Slouží pro autentizaci, šifrování a elektronický podpis mimo orgány veřejné moci.

 

 

jsou určeny pro autentizaci a zabezpečení internetových stránek. Jsou vydávány na základě speciální smlouvy. V případě zájmu prosím kontaktujte sales@ica.cz

Požadované dokumenty

před vydáním vybraného certifikátu je třeba na Registrační autoritě předložit

  • platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti (karta zdravotní pojišťovny, cestovní pas, řidičský průkaz...)
  • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • potvrzení o zaměstnaneckém poměru, opatřené úředně ověřeným podpisem osoby s právem jednání za příslušného zaměstnavatele
  • dokument, který opravňuje žadatele k jednání za společnost – jmenovací listina jednatele
  • platný občanský průkaz nebo pas
  • doklad o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • dokument, který opravňuje žadatele k jednání za společnost – jmenovací listina jednatele.

Upřesnění k výše uvedeným dokumentům, vzory dokumentů a podmínky pro vydání certifikátu v zastoupení naleznete v sekci Podpora.