Instalace certifikátu do počítače

Vydaný certifikát je třeba nainstalovat do PC, kde byla vytvořena elektronická žádost, případně do čipové karty. Pro instalaci certifikátu můžete využít odkaz „Instalovat certifikát“ v e-mailové zprávě, která je žadateli po vydání certifikátu zaslána nebo použít certifikát ve formátu DER, který jste obdrželi na Registrační autoritě I.CA.
Pokud budete certifikát používat mimo služeb standardizovaných pro OS Windows/Mac ve specializovaných aplikacích, je třeba konkrétní certifikát v aplikaci nejdříve nastavit. Zde vždy využívejte příslušných návodů výrobce aplikace.

Vydaný certifikát je třeba nainstalovat do PC, kde byla vytvořena elektronická žádost, případně do čipové karty. Pro instalaci certifikátu můžete využít odkaz „Instalovat certifikát“ v e-mailové zprávě, která je žadateli po vydání certifikátu zaslána nebo použít certifikát ve formátu DER, který jste obdrželi na Registrační autoritě I.CA.
Pokud budete certifikát používat mimo služeb standardizovaných pro OS Windows/Mac ve specializovaných aplikacích, je třeba konkrétní certifikát v aplikaci nejdříve nastavit. Zde vždy využívejte příslušných návodů výrobce aplikace.

separator
separator