Obnovení certifikátu

Certifikáty I.CA jsou zpravidla vydávány s platností 1 rok. Před uplynutím platnosti certifikátu je uživatel vždy elektronicky informován o blížícím se konci platnosti a má možnost požádat o vydání dalšího, tzv. následného certifikátu. S využitím dosud platného certifikátu pak vytvoří elektronickou žádost, která je zpracována certifikační autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplacení poplatku elektronickou cestou tak, jako v případě prvotního certifikátu.
Celý tento proces probíhá elektronickou cestou a není vyžadována návštěva pracoviště Registrační autority I.CA.

Certifikáty I.CA jsou zpravidla vydávány s platností 1 rok. Před uplynutím platnosti certifikátu je uživatel vždy elektronicky informován o blížícím se konci platnosti a má možnost požádat o vydání dalšího, tzv. následného certifikátu. S využitím dosud platného certifikátu pak vytvoří elektronickou žádost, která je zpracována certifikační autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplacení poplatku elektronickou cestou tak, jako v případě prvotního certifikátu.
Celý tento proces probíhá elektronickou cestou a není vyžadována návštěva pracoviště Registrační autority I.CA.

separator
separator