Návštěva registrační autority

Pro vydání prvotního certifikátu je vždy nutná osobní návštěva registrační autority, kde žadatel předloží elektronickou žádost (pokud nezvolil možnost jejího uložení u I.CA) a požadované osobní doklady. Zde jsou zkontrolovány údaje uvedené v elektronické žádosti dle předložených osobních dokladů. Pokud je vše v pořádku, certifikační autorita zpracuje žádost a vydá certifikát, který je žadateli předán a současně zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické žádosti.
Vyhledejte si nejbližší pracoviště registrační autority I.CA.


Pro vydání prvotního certifikátu je vždy nutná osobní návštěva registrační autority, kde žadatel předloží elektronickou žádost (pokud nezvolil možnost jejího uložení u I.CA) a požadované osobní doklady. Zde jsou zkontrolovány údaje uvedené v elektronické žádosti dle předložených osobních dokladů. Pokud je vše v pořádku, certifikační autorita zpracuje žádost a vydá certifikát, který je žadateli předán a současně zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické žádosti.
Vyhledejte si nejbližší pracoviště registrační autority I.CA.

separator
separator