Výběr způsobu vydání certifikátu

Pro vydání vybraných prvotních certifikátů lze využít on-line vydání. Všechny typy certifikátů je pak možné získat při osobní návštěvě registrační autority, kde žadatel předloží předem vytvořenou elektronickou žádost (pokud nezvolil možnost jejího uložení u I.CA) a požadované osobní doklady. Zde jsou zkontrolovány údaje uvedené v elektronické žádosti dle předložených osobních dokladů. Pokud je vše v pořádku, certifikační autorita zpracuje žádost a vydá certifikát, který je žadateli předán a současně zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické žádosti. Vyhledejte si nejbližší pracoviště registrační autority I.CA.

Pro vydání vybraných prvotních certifikátů lze využít on-line vydání. Všechny typy certifikátů je pak možné získat při osobní návštěvě registrační autority, kde žadatel předloží předem vytvořenou elektronickou žádost (pokud nezvolil možnost jejího uložení u I.CA) a požadované osobní doklady. Zde jsou zkontrolovány údaje uvedené v elektronické žádosti dle předložených osobních dokladů. Pokud je vše v pořádku, certifikační autorita zpracuje žádost a vydá certifikát, který je žadateli předán a současně zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické žádosti. Vyhledejte si nejbližší pracoviště registrační autority I.CA.

separator
separator