Obnova certifikátu

Každý certifikát má obmedzenú platnosť podobne ako platobné karty a je potrebné ho pravidelne obnovovať.

21 dní pred koncom platnosti obdržíte informačný e-mail s postupom pre získanie následného certifikátu. Vydanie následného certifikátu je plne elektronické a nevyžaduje návštevu Registračné autority D.TCA Po vytvorení žiadosti o vydanie následného certifikátu obdržíte proforma faktúru pre uhradenie služby. Nový certifikát vám zašleme e-mailom, súčasne s daňovým dokladom potvrdzujúcim úhradu.

Žiadosť o následný certifikát je možné vytvoriť prostredníctvom nášho on-line sprievodcu, alebo využiť offline aplikáciu I.CA NewCert.

separator
separator