Možnosti získania certifikátu

Získanie certifikátu pre elektronický podpis je možné prostredníctvom osobnej návštevy pracoviska Registračnej autority I.CA, ich zoznam nájdete tu.

Ďalej môžete využiť služby on-line vydania certifikátu, kde máte možnosť získať certifikát on-line po predchádzajúcom overení Vašej totožnosti v mobilnej aplikácii Zealid – rýchly sprievodca tu.

Takto je možné v súčasnosti získať:
- Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis
- TWINS - produkt zahŕňajúci kombináciu kvalifikovaného a komerčného certifikátu


separator
separator