Získanie žiadosti o certifikát

Krok 1: Pre koho je certifikát určený? Vyberte možnosť, o ktorú máte záujem:

Fyzická osoba - ak zvolíte túto možnosť, bude Váš certifikát obsahovať Vaše meno a priezvisko, voliteľne je možné uviesť tiež bydlisko a e-mailovú adresu.

Zamestnanec alebo SZČO - táto voľba je určená pre tých, čo v certifikáte potrebujú tiež uviesť súčasne s menom a priezviskom tiež názov svojho zamestnávateľa alebo živnosti. Môžete ho tiež použiť, ak ste konateľom spoločnosti.

Firma alebo štátna inštitúcia - ak potrebujete certifikát pre Vašu firmu, štátnu inštitúciu alebo iný právny subjekt, vyberte túto možnosť. Certifikát bude obsahovať názov subjektu a voliteľne aj jeho sídlo.

separator
separator