Výber typu certifikátu

I.CA vydáva kvalifikované certifikáty, ktoré sú určené pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci a komerčné certifikáty, ktoré slúžia pre šifrovanie a tiež tam, kde nie sú vyžadované certifikáty kvalifikované. Certifikát a jemu príslušné dáta pre vytváranie elektronického podpisu môžu byť umiestnené priamo v počítači alebo na čipovej karte. Pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu je nevyhnutná certifikovaná čipová karta. Ak máte o takúto čipovú kartu záujem, je možné ju objednať tu, alebo zakúpiť na vybraných pracoviskách registračných autorít. 

I.CA vydáva kvalifikované certifikáty, ktoré sú určené pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci a komerčné certifikáty, ktoré slúžia pre šifrovanie a tiež tam, kde nie sú vyžadované certifikáty kvalifikované. Certifikát a jemu príslušné dáta pre vytváranie elektronického podpisu môžu byť umiestnené priamo v počítači alebo na čipovej karte. Pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu je nevyhnutná certifikovaná čipová karta. Ak máte o takúto čipovú kartu záujem, je možné ju objednať tu, alebo zakúpiť na vybraných pracoviskách registračných autorít. 

separator
separator