Potrebné dokumenty a elektronická žiadosť

Pre získanie certifikátu je potrebné si najprv vytvoriť elektronickú žiadosť a pripraviť potrebné dokumenty. Ako primárny doklad žiadateľ predkladá občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ďalšie doklady sú požadované v závislosti na konkrétnom type certifikátu.
Elektronickú žiadosť si môžete vytvoriť on-line prostredníctvom nášho sprievodcu (tlačidlo "Získanie certifikátu"), alebo môžete využiť aplikáciu I.CA NewCert

Pre získanie certifikátu je potrebné si najprv vytvoriť elektronickú žiadosť a pripraviť potrebné dokumenty. Ako primárny doklad žiadateľ predkladá občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ďalšie doklady sú požadované v závislosti na konkrétnom type certifikátu.
Elektronickú žiadosť si môžete vytvoriť on-line prostredníctvom nášho sprievodcu (tlačidlo "Získanie certifikátu"), alebo môžete využiť aplikáciu I.CA NewCert

separator
separator