Výber spôsobu vydania certifikátu

Na vydanie vybraných typov prvotných certifikátov je možné využiť on-line vydanie. Všetky typy certifikátov je potom možné získať pri osobnej návšteve registračnej autority, kde žiadateľ predloží vopred vytvorenú elektronickú žiadosť (pokiaľ nezvolil možnosť jej uloženia u I.CA) a požadované osobné doklady. Tu sú skontrolované údaje uvedené v elektronickej žiadosti podľa predložených osobných dokladov. Pokiaľ je všetko v poriadku, certifikačná autorita spracuje žiadosť a vydá certifikát, ktorý je žiadateľovi odovzdaný a súčasne zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickej žiadosti.
Vyhľadajte si najbližšie pracovisko registračnej autority.

Na vydanie vybraných typov prvotných certifikátov je možné využiť on-line vydanie. Všetky typy certifikátov je potom možné získať pri osobnej návšteve registračnej autority, kde žiadateľ predloží vopred vytvorenú elektronickú žiadosť (pokiaľ nezvolil možnosť jej uloženia u I.CA) a požadované osobné doklady. Tu sú skontrolované údaje uvedené v elektronickej žiadosti podľa predložených osobných dokladov. Pokiaľ je všetko v poriadku, certifikačná autorita spracuje žiadosť a vydá certifikát, ktorý je žiadateľovi odovzdaný a súčasne zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickej žiadosti.
Vyhľadajte si najbližšie pracovisko registračnej autority.

separator
separator