Zálohovanie certifikátu  

Zálohovanie certifikátu a všetkých jeho súčastí je dôležitým krokom k jeho bezproblémovému používaniu po celú dobu jeho platnosti. Nižšie máte možnosť vybrať si príslušný operačný systém Vášho počítača a zobraziť si návod, ako vykonať potrebné zálohy, ktoré vás ochránia pred potenciálnymi problémami, spojenými s výmenou počítača či jeho operačným systémom.  

separator
separator