On-line zneplatnenie certifikátu

Zneplatnenie certifikátu zaistí ukončenie platnosti certifikátu skôr, než bolo na certifikáte deklarované. Dôvod pre predčasné ukončenie platnosti certifikátu môže byť napr. odcudzenie PC s dátami pre tvorbu elektronického podpisu.

Tu môžete on-line požiadať o zneplatnenie komerčného alebo kvalifikovaného certifikátu vydaného našou spoločnosťou. Pamätajte však na to, že po zneplatnení Vášho certifikátu už nie je možné vykonať jeho spätné obnovenie.

Ak sa Vám nedarí požiadať o zrušenie certifikátu on-line, sú Vám k dispozícii ďalšie postupy špecifikované nižšie.

Ďalšie možnosti zneplatnenia certifikátu I.CA

- elektronickou cestou na e-mailovej adrese: revoke@ica.cz - správa musí byť elektronicky podpísaná,
- osobným odovzdaním písomnej žiadosti na Registračnej autorite I.CA,
- listovou zásielkou doporučene na adresu První certifikační autorita, a.s..


Viac o zneplatnení certifikátov I.CA nájdete v Certifikačnej politike, kapitola 4.9.

separator
separator