Inštalácia certifikátu do počítača

Vydaný certifikát je potrebné nainštalovať do PC, kde bola vytvorená elektronická žiadosť, prípadne na čipovú kartu. Pre inštaláciu certifikátu môžete využiť odkaz "Inštalovať certifikát" v e-mailovej správe, ktorá je žiadateľovi po vydaní certifikátu zaslaná alebo použiť certifikát vo formáte DER, ktorý ste dostali na Registračnej autorite I.CA.
Ak budete certifikát používať mimo služieb štandardizovaných pre OS Windows / Mac v špecializovaných aplikáciách, je potrebné konkrétny certifikát v aplikácii najskôr nastaviť. Tu vždy využívajte príslušné návody výrobcu aplikácie.

Vydaný certifikát je potrebné nainštalovať do PC, kde bola vytvorená elektronická žiadosť, prípadne na čipovú kartu. Pre inštaláciu certifikátu môžete využiť odkaz "Inštalovať certifikát" v e-mailovej správe, ktorá je žiadateľovi po vydaní certifikátu zaslaná alebo použiť certifikát vo formáte DER, ktorý ste dostali na Registračnej autorite I.CA.
Ak budete certifikát používať mimo služieb štandardizovaných pre OS Windows / Mac v špecializovaných aplikáciách, je potrebné konkrétny certifikát v aplikácii najskôr nastaviť. Tu vždy využívajte príslušné návody výrobcu aplikácie.

separator
separator