Obnovenie certifikátu

Certifikáty I.CA sú spravidla vydávané s platnosťou 1 rok. Pred uplynutím platnosti certifikátu je užívateľ vždy elektronicky informovaný o blížiacom sa konci platnosti a má možnosť požiadať o vydanie ďalšieho, tzv. následného certifikátu. S využitím doteraz platného certifikátu potom vytvorí elektronickú žiadosť, ktorá je spracovaná certifikačnou autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplatení poplatku elektronickou cestou.
Celý tento proces prebieha elektronicky a nie je vyžadovaná návšteva pracoviska Registračnej autority.

Certifikáty I.CA sú spravidla vydávané s platnosťou 1 rok. Pred uplynutím platnosti certifikátu je užívateľ vždy elektronicky informovaný o blížiacom sa konci platnosti a má možnosť požiadať o vydanie ďalšieho, tzv. následného certifikátu. S využitím doteraz platného certifikátu potom vytvorí elektronickú žiadosť, ktorá je spracovaná certifikačnou autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplatení poplatku elektronickou cestou.
Celý tento proces prebieha elektronicky a nie je vyžadovaná návšteva pracoviska Registračnej autority.

separator
separator