Získání certifikátu
fyzická osoba

Krok 2: vyberte možnost, o kterou máte zájem (zpátky ke kroku 1)

používá se pro podepisování dokumentů. Využívá se tam, kde je vyžadován uznávaný elektronický podpis.

 

 

 

zahrnuje kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis a komerční certifikát v jednom produktu umožňujícím komplexní využití.

 

 

je určen pro komunikaci s orgány veřejné moci Slovenské republiky. Využívá se tam, kde je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis a musí být uložen na čipové kartě Starcos

 

Požadované dokumenty

Při on-line procesu ověření Vaší totožnosti prostřednictvím mobilní aplikace ZealiD je třeba předložit:

  • platný občanský průkaz nebo pas
  • platný občanský průkaz nebo pas
  • platný občanský průkaz nebo pas
  • platný občanský průkaz nebo pas

separator
separator